True

Politika privatnosti

Ova "politika privatnosti" opisuje kako iTrade.rs sakuplja, obrađuje i čuva Vaše lične podatke.


Zašto, kako i koje lične informacije skupljamo

Generalno gledano, možete da koristite delove naših Servisa ili naš internet sajt bez davanja bilo kakvih ličnih podataka o sebi. Ipak, većina naših Servisa i delovi našeg internet sajta dostupni su samo ako registrujete korisnički svoj nalog i ispunite i predate tražene informacije za proces registracije. Za tu svrhu možemo od Vas da tražimo da nam date lične informacije o sebi koje mogu da sadrže Vaše ime, adresu, broj telefona i elektronsku adresu, detalje Vaših poseta našim Servisima ili internet sajtu ili druge informacije koje se posebno traže kako bismo Vam ponudili naše usluge. Sakupljamo ove informacije o Vama kada ih predate kroz naše Servise ili preko našeg sajta, obično kada registrujete svoj korisnički nalog ili kada nas kontaktirate telefonom, pošaljete nam elektronsko pismo ili nam pišete. Neke od ličnih informacija koje sakupljamo o vama nalaziće se u Vašim „Ličnim podacima“. To znači da informacije i podaci u vezi sa Vama mogu da se koriste radi Vaše identifikacije.


Kako koristimo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke koristimo tamo gde je to potrebno da bismo Vam obezbedili naše Servise ili njihove delove (uključujući i internet sajt) i uopšteno da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Posebno, možemo koristiti Vaše Lične podatke za bilo koju od sledećih svrha, pod uslovom da je to dopušteno važećim zakonom: da Vas registrujemo i omogućimo Vam da koristite naše Servise ili internet sajt; da upravljamo našim Servisima ili sajtom (uključujući bilo kakve pretrage ili zahteve za dobijanje informacija o našim proizvodima ili Servisima); za procenu i analizu našeg tržišta, potrošača, proizvoda i usluga, uključujući traženje Vašeg mišljenja o našim proizvodima i Servisima i anketiranje potrošača; da omogućimo sebi nadzor, kontrolisanje i unapređivanje proizvoda i usluga koje nudimo; za internu evidenciju; Onoliko koliko je to dopušteno važećim zakonom: (a) možemo da kombinujemo Lične podatke koje skupljamo o Vama kroz naše Servise ili internet sajt sa informacijama koje ste nam dali drugim putem i (b) možemo da čuvamo te informacije zajedno u kombinovanoj bazi podataka ili u posebnim bazama podataka. Nećemo zadržavati Vaše lične podatke duže nego što je to potrebno za potrebe kojima su ti podaci namenjeni ili za koje su prvenstveno prikupljani, ili kako to propisuje bilo kakav ugovor sa Vama u skladu sa važećim zakonom. Izbrisaćemo Vaše lične podatke onda kada nas obavestite da više nećete koristiti naše Servise osim i do one mere do koje smo obavezni da zadržimo Vaše lične podatke iz zakonskih razloga (na primer, zbog zakonskih zahteva ili ako su nam Vaši lični podaci još potrebni da bismo obradili ugovorni odnos sa Vama, kao što su naplata ili obračun) ili ako bi brisanje Vaših ličnih podataka bilo jedino moguće uz ulaganje nerazumnih napora, te bismo u tom slučaju zaključali Vaše lične podatke umesto da ih obrišemo. Nećemo prikupljati preteranu količinu VašihlLičnih podataka ili bilo kakve informacije koje nisu relevantne za svrhu za koju se prikupljaju.


Direktan marketing

Možemo da upotrebimo Vaše lične podatke u marketinške svrhe, naročito da Vam prikažemo ili predstavimo reklame i promotivne materijale, da Vas informišemo o našim proizvodima ili da sprovedemo izvlačenje nagrada i nagradnih takmičenja kao i druge informacije za koje verujemo da Vam mogu biti zanimljive na osnovu korišćenja i vaših interesovanja za naše Servise, pod uslovom da je takvo korišćenje u skladu sa važećim zakonima. Slaćemo Vam reklame, marketinške ili promotivne materijale ili informacije o proizvodima, ako ste izabrali da primate takve informacije putem elektronske pošte i/ili obične pošte kada završite proces registracije. U zavisnosti od jurisdikcije zemlje Vašeg boravka i u skladu sa važećim zakonima u Vašoj zemlji možemo od Vas da tražimo da eksplicitno pristanete na takvu upotrebu nego što Vam pošaljemo bilo kakav marketinški i promotivni materijal ili pre nego što Vam pošaljemo informacije o nekom proizvodu. Vi možete da se predomislite što se tiče Vaših preferenci u odnosu na direktan marketing u bilo kom trenutku upotrebom informacije za odjavljivanje pretplate na svakom takvom dopisu, ažuriranjem Vašeg korisničkog profila podataka na nalogu ili tako što ćete nas kontaktirati (vidite ispod za detalje kako da nas kontaktirate). Ako tako postupite, nećemo ukloniti Vaše lične podatke iz naših baza podataka jer mi još uvek potražujemo te lične podatke u skladu sa odredbama i uslovima ove Politike Privatnosti, odnosno da bismo mogli i dalje da Vam obezebeđujemo naše Servise.


Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Nećemo deliti niti otkrivati Vaše lične podatke bilo kom trećem licu (uključujući bez Vašeg pristanka, osim (a) gde je to neophodno kako bismo Vam obezebedili Servise, (b) kako bismo ostvarili svoje zakonske interese ili (c) ako se od nas zahteva da otkrijemo Vaše lične podatke kako bismo se povinovali bilo kakvim zakonskim obavezama ili odluci sudskih vlasti ili (d) gde nam je to dopušteno u skladu sa važećim zakonom. Nikada nećemo otkriti Vaše lične podatke trećem licu ako to nije dopušteno prema važećem zakonu. Vi priznajete da bilo kakvi lični podaci koje date našim Servisima ili internet sajtu koji je tipično vidljiv i drugima (na primer, blogovi, forumi i stranice za diskusiju) može da rezultira objavljivanjem takvih podataka čime oni postaju vidljivi drugima. Stoga treba da primenite zdravorazumske mere opreza o ličnim podacima koje dajete u takvim okruženjima i da budete svesni da će vaši lični podaci biti objavljeni tako da drugi mogu da ih vide. Nećemo ustupati Vaše lične podatke trećim licima za bilo kakvu svrhu osim onih koje su opisane u ovoj Politici privatnosti i nećemo prodavati Vaše lične podatke.


Bezbednost

Obavezujemo se da će se Vaši lični podaci čuvati i držati na sigurnom i primenjujemo razumne fizičke, tehničke i organizacione mere i procedure da čuvamo i obezbeđujemo infiormacije koje prikupljamo kroz naše Servise i naš internet sajt. Ovo se čini sa namerom da se spreči neovlašćena ili nezakonita obrada Vaših ličnih podataka kao i sličajno neovlašćeno ili nezakonito korišćenje, obrada, kopiranje, menjanje, prenošenje, gubitak ili uništavanje i oštećivanje Vaših ličnih podataka. Iako smo sve to učinili i to uskladu sa standardima koje postavljaju važeći zakoni, ne možemo da garantujemo da će vaši lični podaci biti bezbedni kada se predaju ili kada se drugačije komuniciraju putem nesigurnih načina. Štitimo bezbednost vaših ličnih podataka pomoću: • korišćenja enkripcije gde treba; • korišćenja zaštitnih lozinki gde treba; i • ograničavanjem pristupa Vašim ličnim podacima (na primer, samo naši zaposleni kojima treba pristup za gorenavedene svrhe u ovoj Politici privatnosti mogu da ostvare pristup vašim podacima). Ipak, ove mere Vas ne oslobađaju potrebe da preduzmete odgovarajuće korake da Vaši lični podaci budu bezbedni, naročito tako što ćete izbegavati očigledne korisničke identifikacije ili lozinke, redovnim menjanjem lozinke i time što nećete otkrivati svoju lozinku ili lozinke, niti davati drugim licima pristup Vašem korisničkom nalogu i Vašim ličnim podacima.


Linkovi ka eksternim izvorima sadržaja

Naši Servisi ili internet sajt mogu da sadrže linkove ili da Vas prebace na druge sajtove, servise ili izvore eksternih sadržaja koji se ne nalaze pod našom kontrolom. Iako se trudimo da obezbedimo da Vas povežemo ili usmerimo samo na one servise ili internet sajtove koji dele naše standarde po pitanju privatnosti i bezbednosti, jednom kada napustite naše Servise ili naš internet sajt ne možemo da Vas čuvamo i nismo odgovorni za zaštitu i privatnost bilo kojih ličnih podataka koje date na drugim sajtovima. Treba da postupate oprezno i da proučite izjavu o privatnosti koja se na određenim servisima ili veb sajtovima primenjuje. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost niti obavezu za te politike privatnosti.


Veb praćenje (cookies, kolačići)

Koristimo cookies (male tekstualne datoteke koje čuvaju informacije na vašem hard drajvu) za određene funkcije i operacije naših Servisa i internet sajta. Cookies nam pomažu da razumemo koji su delovi naših Servisa ili našeg sajta najpopularniji jer nam dopuštaju da vidimo kojim stranicama ili servisima posetioci pristupaju i koliko vremena tamo provode. Proučavanjem ovih podataka možemo da prilagodimo naše Servise ili internet sajt da odgovara Vašim prohtevima i da Vam pruži prilagođenije korisničko iskustvo. Na primer, cookies nam dopuštaju da se pobrinemo za to da prikazane informacije tokom Vaše sledeće posete ili logovanja odgovaraju Vašim korisničkim preferencama. Možete da podesite svoj pretraživač da prihvati sve cookies, da odbije sve cookies, ili da Vas obavesti kada se cookie šalje. Svaki pretraživač je drugačiji, tako da proverite sekciju za pomoć na meiju Vašeg pretraživača da biste naučili kako da promenite svoje preference u ovom pogledu. Na primer, kod pretraživača Microsoft Internet Explorer možete da onemogućite ili izbrišete cookies biranjem opcije "Tools/Internet Options". Imajte u vidu da naši Servisi i naš internet sajt su osmišljeni tako da rade sa cookies i ako ih onemogućite to može da utiče na upotrebu Servisa ili sajta i može da Vas spreči da u potpunosti iskoristite sve prednosti naših Servisa. Mi ne razmenjujemo cookies sa bilo kojim sajtovima u svojstvu trećeg lica niti sa eksternim dobavljačima podataka, osim sa trećim licima koja sarađuju sa nama na tome da Vam obezbedimo naše Servise. Naši Servisi ili internet sajt i komunikacije koje se stvore korišćenjem i/ili registrovanjem za naše Servise ili internet sajt, kao što je promotivna elektronska pošta, može da sadrži elektronske slike koje se nazivaju "web svetionicima". Web svetionici generalno funkcionišu u sprezi sa cookies, i možemo da ih koristimo na isti način na koji koristimo cookies (videti iznad).


Promene u ovoj politici privatnosti

Možemo da menjamo i ažuriramo ovu Politiku Privatnosti s vremena na vreme, obavestiti ćemo o bilo kakvim materijalnim promenama ili dodacima ovoj Politici privatnosti kao što će vam obezbediti kopiju izmenjene Politike Privatnosti, bilo na ovoj adresi, upotrebom Vaše elektronske adrese koju ste nam dali ili drugim pogodnim načinima koji će se pobrinuti za to da budete informisani o promenama u Politici privatnosti.


Pristup ličnim podacima i njihova promena

Možete da prtistupite, pregledate i promenite svoje lične podatke u svakom trenutku tako što ćete se ulogovati na Vaš korisnički nalog i posetiti svoj korisnički profil. Jednom kada pristupite svom korisničkom profilu možete da pregledate i izmenite bilo koji lični podatak koji ste nam dali prilikom registracije za naše Servise ili za naš veb sajt. Pogledajte odeljak koji pruža pomoć na našem internet sajtu kako biste saznali više o tome kako da pristupite svom nalogu i kako da izmenite Vaš korisnički profil ili ispravite svoje lične podatke. Umesto toga, možete da nas direktno kontaktirate da saznate koje smo Vaše lične podatke sačuvali i kako da promenite bilo koji Vaš lični podataka.


Kako da nas kontaktirate u vezi sa Vašim Ličnim podacima

Možete da nas kontaktirate preko kontakt forme - da saznate više o našoj posvećenosti privatnosti i o ovoj Politici privatnosti. U određenim jurisdikcijama i zakonima o zaštiti podataka možete da imate pravo da zatražite pojedinosti o ličnim podacima koje o Vama imamo ili da zahtevate ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka. Molimo Vas da nas kontaktirate za tu svrhu. Molimo Vas da nam pomognete da budemo sigurni da su informacije koje o Vama imamo tačne i aktuelne. Ako smatrate da je bilo koja informacija koju o Vama čuvamo netačna ili nepotpuna, molimo Vas da nas kontaktirate.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.